Latest

ก่อนออกเดินทางไปงานชุมนุมลูกเสือโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชา เตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น   คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น Posted by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ on Sunday, July 26, 2015
Read More

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2558 ค่าใช้จ่ายท่านละ 45,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนเข้าค่ายและของที่ระลึก) สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2681-3853 e-mail : mnantiya@gmail.com ID LINE : mnantiya ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ป… Posted
Read More

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้ารับการอบรมวิชาพิเศษ

ระหว่างวันที่ 14, 21, 28 มิถุนายน 2558 (เฉพาะวันอาทิตย์) สอบปฏิบัติวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9689-6111 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟสบุ๊คลูกเสือรัตนโกสินทร์ https://www.facebook.com/ratanakosinscout
Read More

ใบสมัครเข้ารับการอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ สำรอง/สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)

ขอเชิญชวนผู้บริหารและครูที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ สำรอง/สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ดาวน์โหลดใบสมัคร
Read More

ร่วมแสดงความเสียใจกับผอ.บารมี วรเจริญศรี หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธฯ

ร่วมแสดงความเสียใจกับผอ.บารมี วรเจริญศรี หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ และผอ.เดช วรเจริญศรี ผอ.สำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่สูญเสียมารดาซึ่งจากไปด้วยโรคชรา ตั้งสวดที่วัดบางสะแกนอก กรุงเทพฯ Post by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์.
Read More

การประชุมคณะกรรมการ สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการ สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี Post by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์.
Read More

Welcome to Thailand Part V

ICCS WORLD CHAPLAIN, FR JACQUES GAGEY’s ASIA-PACIFIC TRIP to Bangkok, Manila & Singapore วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภาคบ่าย คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ นำเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ การเรียนการสอน ห้องคำสอน และห้องลูกเสือของโรงเรียน วันที่
Read More

Welcome to Thailand Part IV

ICCS WORLD CHAPLAIN, FR JACQUES GAGEY’s ASIA-PACIFIC TRIP to Bangkok, Manila & Singapore วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภาคเช้า เข้าพบและคำนับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช นำทีมโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ขอขอบพระคุณซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
Read More

Welcome to Thailand Part III

ICCS WORLD CHAPLAIN, FR JACQUES GAGEY’s ASIA-PACIFIC TRIP to Bangkok, Manila & Singapore วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภาคบ่าย เยี่ยมชมกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ขอขอบพระคุณมาเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม กรรมการสมาคมสโมสร ลูกเสือรัตนโกสินทร์และผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น Post by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์.
Read More

Welcome to Thailand Part II

ICCS WORLD CHAPLAIN, FR JACQUES GAGEY’s ASIA-PACIFIC TRIP to Bangkok, Manila & Singapore วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภาคเช้า เยี่ยมชมวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา และดูกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมสมาคมสโมสรลูกเสือรัตน์โกสินทร์และผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาตลอดจนคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน Post by
Read More