Latest

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 จัดในวันที่ 5-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ratanakosinscout/
Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2559

บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการ งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 ที่จะจัดระหว่าง วันที่ 4-9 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอขอบพระคุณ บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล  ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมฯ และเจ้าของบ้าน ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องอาหารสถานที่ในการประชุม ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ทุกท่านด้วยครับ      
Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีการบรรยายพิเศษ “การลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ” โดย อาจารย์สมมาต สังขพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งเอกสาร อาหาร และสถานที่ประชุม จากคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ตลอดมา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
Read More

อบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.5)

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิต. ร่วมกับทีมงานสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์. วันนี้ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จุดหมาย วิธีการ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุม ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มีนักเรียน ม.5 เข้ารับการอบรม 90 คน และทีมวิทยากร 20 คน. การอบรมครั้งนี้ ได้สอนให้เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ให้มีใจรักในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากลำบากในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเสมอ  
Read More

ก่อนออกเดินทางไปงานชุมนุมลูกเสือโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชา เตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น   คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น Posted by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ on Sunday, July 26, 2015
Read More

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2558 ค่าใช้จ่ายท่านละ 45,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนเข้าค่ายและของที่ระลึก) สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2681-3853 e-mail : mnantiya@gmail.com ID LINE : mnantiya ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ป… Posted
Read More

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้ารับการอบรมวิชาพิเศษ

ระหว่างวันที่ 14, 21, 28 มิถุนายน 2558 (เฉพาะวันอาทิตย์) สอบปฏิบัติวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9689-6111 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟสบุ๊คลูกเสือรัตนโกสินทร์ https://www.facebook.com/ratanakosinscout
Read More

ใบสมัครเข้ารับการอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ สำรอง/สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)

ขอเชิญชวนผู้บริหารและครูที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ สำรอง/สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ดาวน์โหลดใบสมัคร
Read More

ร่วมแสดงความเสียใจกับผอ.บารมี วรเจริญศรี หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธฯ

ร่วมแสดงความเสียใจกับผอ.บารมี วรเจริญศรี หัวหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ และผอ.เดช วรเจริญศรี ผอ.สำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่สูญเสียมารดาซึ่งจากไปด้วยโรคชรา ตั้งสวดที่วัดบางสะแกนอก กรุงเทพฯ Post by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์.
Read More

การประชุมคณะกรรมการ สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการ สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี Post by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์.
Read More