การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

  • ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทเนตรนารีสามัญ และประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว
    เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565