Latest

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน  
Read More

ประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11

ขอเรียนเชิญคุณพ่อ มาเซอร์ ซิสเตอร์ และฆราวาส ที่รักในกิจการลูกเสือด้วยนะคะ ปีนี้ประเทศไทยโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ 0-2681-3853 ขอบพระคุณค่ะ
Read More

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อุปนายกฝ่ายชีวิตจิต วันนี้มาประชุมคณะกรรมการสโมสรลูกเสือฯครั้งที่ 2 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี ผลการประชุมมีมติดังนี้ 1.)การซ่อมวัดน้อยนักบุญยอร์จ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบ 100000 บ. 2.)จัดประชุมลูกเสือคาทอลิคภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ในวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ.บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียนหัวหิน 3.)สรุปรายงานการเงินของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ 4.)มีงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31
Read More

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 จัดในวันที่ 5-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ratanakosinscout/
Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2559

บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการ งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 ที่จะจัดระหว่าง วันที่ 4-9 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอขอบพระคุณ บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล  ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมฯ และเจ้าของบ้าน ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องอาหารสถานที่ในการประชุม ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ทุกท่านด้วยครับ      
Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีการบรรยายพิเศษ “การลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ” โดย อาจารย์สมมาต สังขพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งเอกสาร อาหาร และสถานที่ประชุม จากคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ตลอดมา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
Read More

อบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.5)

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิต. ร่วมกับทีมงานสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์. วันนี้ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จุดหมาย วิธีการ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุม ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มีนักเรียน ม.5 เข้ารับการอบรม 90 คน และทีมวิทยากร 20 คน. การอบรมครั้งนี้ ได้สอนให้เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ให้มีใจรักในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากลำบากในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเสมอ  
Read More

ก่อนออกเดินทางไปงานชุมนุมลูกเสือโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชา เตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น   คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น Posted by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ on Sunday, July 26, 2015
Read More

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2558 ค่าใช้จ่ายท่านละ 45,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนเข้าค่ายและของที่ระลึก) สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2681-3853 e-mail : mnantiya@gmail.com ID LINE : mnantiya ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ป… Posted
Read More