การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 / 2562

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพื่อรวมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ <<Download>>  

รายละเอียดของโครงการ <<Download>>

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 / 25

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้