การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ” หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ “

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมลูกเสือรัตนโกสินทร์จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ” หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ”  ให้ความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง.

การฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ ​หลักสูตร​ผู้ช่วย​หัวหน้า​ผู้ให้​การฝึกอบรม​ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

การฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ ​หลักสูตร​ผู้ช่วย​หัวหน้า​ผู้ให้​การฝึกอบรม​ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 844 วันที่ 17-23 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไร่วนานุรักษ์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

ประชุมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทวรักษ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เพื่อประเมินผลงานการอบรมของปี 2560 และเตรียมแผนงานโครงการของปี 2561