บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และคณะลูกเสือทุกท่าน ร่วมพิธีปลงศพของเซอร์ชอง บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ อันเป็นที่รักยิ่ง ณ สุสานของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562