ขอเชิญชวนพี่น้องเยาวชน ร่วมเติมเต็มความสุขให้หัวใจด้วยการมีจิตอาสา ดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน “Laudato Si”