การฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ ​หลักสูตร​ผู้ช่วย​หัวหน้า​ผู้ให้​การฝึกอบรม​ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

การฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ ​หลักสูตร​ผู้ช่วย​หัวหน้า​ผู้ให้​การฝึกอบรม​ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 844 วันที่ 17-23 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไร่วนานุรักษ์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา