อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ” หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ “

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมลูกเสือรัตนโกสินทร์จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ” หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ”  ให้ความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง.