โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร A.L.T.C “ เดือน พ.ค. 2563