โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร L.A.T.C “ วันที่ 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 2564