ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2559

13417502_1615107302061746_3315977441935312589_n

บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการ
งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 ที่จะจัดระหว่าง วันที่ 4-9 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอขอบพระคุณ บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล  ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมฯ และเจ้าของบ้าน
ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องอาหารสถานที่ในการประชุม ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ทุกท่านด้วยครับ

 

 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

12832312_1575712786001198_1821290720524171585_n

 

คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีการบรรยายพิเศษ
“การลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ” โดย อาจารย์สมมาต สังขพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งเอกสาร อาหาร และสถานที่ประชุม จากคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
ตลอดมา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.5)

8381_1695734410668549_6435183874882420971_n12803186_1695733800668610_4843359230832457400_n

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิต. ร่วมกับทีมงานสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์. วันนี้ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จุดหมาย วิธีการ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุม ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มีนักเรียน ม.5 เข้ารับการอบรม 90 คน และทีมวิทยากร 20 คน. การอบรมครั้งนี้ ได้สอนให้เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ให้มีใจรักในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากลำบากในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเสมอ

 

 

ก่อนออกเดินทางไปงานชุมนุมลูกเสือโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชา เตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

คณะลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ที่ประเทศญี่ปุ่น

Posted by สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ on Sunday, July 26, 2015