อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

หนังสือเชิญ <<Download>>

รายละเอียดโครงการ+ใบสมัคร <<Dowload>>

ตารางการอบรม <<Download>>

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 / 2562

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพื่อรวมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ <<Download>>  

รายละเอียดของโครงการ <<Download>>

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 / 25