การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ ​หลักสูตร​ผู้ช่วย​หัวหน้า​ผู้ให้​การฝึกอบรม​ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

การฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ ​หลักสูตร​ผู้ช่วย​หัวหน้า​ผู้ให้​การฝึกอบรม​ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 844 วันที่ 17-23 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไร่วนานุรักษ์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

ประชุมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทวรักษ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เพื่อประเมินผลงานการอบรมของปี 2560 และเตรียมแผนงานโครงการของปี 2561

11th ICCS-APR Conference 2017 in Thailand October 06-09 at Salesian Retreat House in Hua Hin, Thailand

11th ICCS-APR Conference 2017 in Thailand
October 06-09 at Salesian Retreat House in Hua Hin, Thailand

Over 50 people from France, Indonesia, Japan, Korea, Macau, Singapore, Taiwan, Timor Leste, Thailand, Vietnam (10 countries) got together and shared a lot of information to build the bridges for Catholic scouting.