ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน

 

ประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11

ขอเรียนเชิญคุณพ่อ มาเซอร์ ซิสเตอร์ และฆราวาส
ที่รักในกิจการลูกเสือด้วยนะคะ
ปีนี้ประเทศไทยโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ 0-2681-3853
ขอบพระคุณค่ะ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

 

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

17992046_1873570659551589_421977774616975132_n

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อุปนายกฝ่ายชีวิตจิต วันนี้มาประชุมคณะกรรมการสโมสรลูกเสือฯครั้งที่ 2 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี ผลการประชุมมีมติดังนี้ 1.)การซ่อมวัดน้อยนักบุญยอร์จ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบ 100000 บ. 2.)จัดประชุมลูกเสือคาทอลิคภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ในวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ.บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียนหัวหิน 3.)สรุปรายงานการเงินของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ 4.)มีงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 31 ณ. Nairamdai ICC ,Ulaanbaatar,ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 27 ก.ค- 2 ส.ค 60 5.)กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มิ.ย 2560 ณ.ห้องประชุมชั้น8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กทม ปิดการประชุมบ่าย3 โมงทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย