Thank you Fr. Giovanni Park, APR Chaplain. Preside over the thanksgiving. on Sat 07, 2017

Thank you Fr. Giovanni Park, APR Chaplain.
Preside over the thanksgiving.
on Sat 07, 2017

 

สุขสันต์วันฉลองศาสนนามแด่ พระคุณเจ้า ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอุปถัมภ์สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

สุขสันต์วันฉลองศาสนนามแด่
พระคุณเจ้า ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอุปถัมภ์สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน

 

ประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11

ขอเรียนเชิญคุณพ่อ มาเซอร์ ซิสเตอร์ และฆราวาส
ที่รักในกิจการลูกเสือด้วยนะคะ
ปีนี้ประเทศไทยโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ 0-2681-3853
ขอบพระคุณค่ะ