พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มาเยี่ยมหมู่บ้านค่ายย่อย และเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ในงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา16.30น. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ รองผู้บังคับการค่าย และคณะกรรมการจัดงาน ชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่9 เข้าเยี่ยมหมู่บ้านและค่ายย่อยทั้ง 6 พร้อมทั้งชมนิทรรศการ 350 ปีมิสซังสยาม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธ์ุ เป็นประธานประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ งานชุมนุมลูกเสือสโมสรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่9 และเนื่องในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 6.00 น. ณ วัดน้อยนักบุญยอร์จ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี